×

Årsplan

Oliviabakken barnehage sin årsplan kan du lese her. Her vil du få mer informasjon om barnehagens verdigrunnlag, innhold og arbeidsmetoder. 

Oliviabakken barnehage jobber i tråd med Østre Toten Kommune sine verdier som er:

NYTENKING - KVALITET - RESPEKT

Oliviabakken barnehages øvrige verdier er:

GLEDE/HUMOR - RESPEKT- OMSORG - ÆRLIGHET - TILHØRIGHET

I barnehageåret 2016/2017 er barnehagens satsningsområde:

SOSIAL KOMPETANSE OG KULTURELT MANGFOLD:

Sosial kompetanse øves gjennom lek og samvær med andre barn og voksne. Vi skal være tilstedeværende voksne som kan hjelpe barna til å utvikle vennskap, empati og samarbeidsevner. 

I Oliviabakken barnehage er det dette barnehageåret 9 ulike nasjonaliteter. Vi ønsker at alle barna skal utvikle kjennskap, forståelse, og respekt for andre kulturer. Dette er også viktig arbeid i å utvikle barnas sosiale kompetanse.