×

Oliviabakken Barnehage

bilde av vår barnehage

Velkommen til Oliviabakken Barnehage

Oliviabakken barnehage kommunal barnehage med to avdelinger. Barnehagen ligger på Skreia, med gangavstand fra Skreia sentrum. Vi har en avdeling for barn fra 0-3 år - Maurtua og en avdeling for barn fra 3-6 år - Bikuben. Vi har god plass til lek og aktivitet både ute og inne. Uteområdet vårt er variert, og består av skog med fire småhytter, grillhytte, plen, asfalt og sand. Vi har fine akebakker, muligheter for skigåing, egen fotballøkke, klatrevegg, dukkehus og flere lekeapparater.

Vi har fokus på utvikling av språk og sosial kompetanse. Gjennom lek, tilstedeværende voksne, fantasi, språkstimulerende materiell og godt samspill, støtter og bygger vi opp barnas utvikling. Vi deler oss i smågrupper daglig.

Barnehagens satsningsområde for 2023/2024:

Barnehagens satsningsområder for hentet fra Strategidokumentet for Oppvekstomerådet i Østre Toten. Målene for barnehagesektoren tas inn i planene for Oliviabakken barnehage og skal gjenspeiles i barnehagehverdagen vår. Vi ønsker at dere som brukere ser sammenhengen opp mot det som besluttes på politisk nivå i vår kommune.

Mål for barnehageområdet i Østre Toten:

1) Alle barn skal ha et trygt og godt oppvekst og læringsmiljø.

* Alle ansatte i barnehagene utøver god relasjonskompetanse

* Samarbeidet mellom barnehagen og familie er basert på gjensidig respekt og trygghet gjennom et aktivt foreldresamarbeid.

* Barnehagene i Østre Toten jobber etter kommunens plan for et trygt og godt barnehagemiljø. Foresatte skal gjennom barnehagen få kjennskap til planen.

2) Bidra til robuste barn:

* Barnehagene i Østre Toten skaper robuste barn ved å sikre mestring, trygghet, fellesskap , inkludering og respekt.

* Barnehagene i Østre Toten utvikler robuste barn som står støtt i seg selv og har god psykisk og fysisk helse.

3) Prioritere arbeid som styrker sosiale ferdigheter og språk:

* Barnehagene i Østre Toten kommune har ansatte med god relasjons og handlingskompetanse.

* Barnehagene i Østre Toten kommune har fysiske miljøer som legger til rette for sosial utvikling og språk.

* Barnehagene i Østre Toten kommune har ansatte som bygger sin kompetanse på forskningsbasert kunnskap.

Vår visjon er at ”VI TENNER STJERNEØYNE”

Søke barnehageplass

For å søke barnehageplass i Oliviabakken barnehage følg linken:   https://ostre-toten.ist-asp.com/NO00528-pub/login.htmLes mer

Åpningtider

06:30 - 16:30


Adresse

Fossenvegen 5
2848 SKREIA

Kontakt

Tlf: 61163784
Avdelinger

Bikuben

24 barn

  • Veronika Kristiansen

    Vikar

Maurtua

13 barn

Andre ansatte

  • Beate Aschim

    Beate Aschim

    Styrer