×

Årsplan

Oliviabakken barnehage kommunal barnehage med to avdelinger. Barnehagen ligger på Skreia, med gangavstand fra Skreia sentrum. Vi har en avdeling for barn fra 0-3 år - Maurtua og en avdeling for barn fra 3-6 år - Bikuben. Vi har god plass til lek og aktivitet både ute og inne. Uteområdet vårt er variert, og består av skog med fire småhytter, grillhytte, plen, asfalt og sand. Vi har fine akebakker, muligheter for skigåing, egen fotballøkke, klatrevegg, dukkehus og flere lekeapparater.

 

Vi har fokus på utvikling av språk og sosial kompetanse. Gjennom lek, tilstedeværende voksne, fantasi, språkstimulerende materiell og godt samspill, støtter og bygger vi opp barnas utvikling. Vi deler oss i smågrupper daglig. 

Satsingsområde for 2019/2020 er som i fjor "BÆREKRAFTIG UTVIKLING". Dette deler vi inn i 3 områder. 1) Ta vare på meg selv 2) Ta vare på hverandre 3) Ta vare på naturen. 

 

Oliviabakken barnehage sin årsplan kan du lese her. Her vil du få mer informasjon om barnehagens verdigrunnlag, innhold og arbeidsmetoder.