×

Årsplan

Oliviabakken barnehage kommunal barnehage med to avdelinger. Barnehagen ligger på Skreia, med gangavstand fra Skreia sentrum. Vi har en avdeling for barn fra 0-3 år - Maurtua og en avdeling for barn fra 3-6 år - Bikuben. Vi har god plass til lek og aktivitet både ute og inne. Uteområdet vårt er variert, og består av skog med fire småhytter, grillhytte, plen, asfalt og sand. Vi har fine akebakker, muligheter for skigåing, egen fotballøkke, klatrevegg, dukkehus og flere lekeapparater.

 

Vi har fokus på utvikling av språk og sosial kompetanse. Gjennom lek, tilstedeværende voksne, fantasi, språkstimulerende materiell og godt samspill, støtter og bygger vi opp barnas utvikling. Vi deler oss i smågrupper daglig. 

Målsettingen for barnehageåret 2022-2023 er hentet fra Østre Toten Kommune sitt strategidokument. Målsettingen for barnehagesektoren er tredelt og styrende for innholdet i vår barnehage:

1) Alle barn skal ha et trygt og godt oppvekst- og læringsmiljø

2) Bidra til robuste barn

3) Prioritere arbeid som styrker sosiale ferdigheter og språk

 

Oliviabakken barnehage sin årsplan kan du lese her. Her vil du få mer informasjon om barnehagens verdigrunnlag, innhold og arbeidsmetoder.