×

Avdelinger

Vi er en to avdelinger i barnehage med plass til totalt 56 enheter, som tilsvarer ca 42 barn.

Maurtua har plass til 14 barn i alderen 0-3 år.

Bikuben har plass til 28 barn i alderen 3-6 år.

Avdelingene jobber mye i smågrupper, for å sikre god oppfølging av hvert enkelt barn.

På 0-3 årsavdelingen jobbes det daglig i smågrupper. Aktiviteter da er bl.a. gym/motorisk aktivitet på hemsen, forming, sangstund, eventyrstund, frilek ute og frilek inne. 

På 3-6 årsavdelingen prioriterer vi utetid hver dag. Andre aktiviteter er bl.a. førskole, språksprell, lekegrupper, utedager, turer, forming, og frilek. Avdelingen jobber mye i smågrupper.