×

Avdelinger

Vi er en to avdelinger i barnehage med plass til totalt 56 enheter, som tilsvarer ca 42 barn.

Mushullet har plass til 14 barn i alderen 0-3 år.

Bikuben har plass til 28 barn i alderen 3-6 år.

Avdelingene jobber mye i smågrupper, for å sikre god oppfølging av hvert enkelt barn.

På 0-3 årsavdelingen er de ute 2-3 formiddager i uka. Andre aktiviteter er bl.a. gym, forming, sangstund, eventyrstund og frilek.

På 3-6 årsavdelingen prioriterer vi utetid hver dag. Andre aktiviteter er bl.a. førskolegruppe, språksprell, språkgruppe, forming, lesegruppe og frilek.